วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรู้สัปดาห์ที่หก


ออกไปปนำเสนอมายด์แมปปิ่งหน้าชั้นเรียน

ทำมายด์แมปปิ่งกลุ่มให้เป็นของตนเอง
เขียนบทความจากมายแม็ปปิ้ง1-2หน้ากระดาษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น